Dotacja 2022

Projekt w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Dostępność Plus, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Z przyjemnością informujemy, że firma N-DESIGNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnego uchwytu szansą na zniwelowanie ograniczeń funkcjonalnych wśród klientów firmy N-Designs Sp. z o.o.” w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Dostępność Plus”.

Celem projektu jest wdrożenie nowego rozwiązania do oferty N-Designs, tj. innowacyjnego uchwytu do donic ogrodowych, niwelującego ograniczenia funkcjonalne. Nowatorskie rozwiązanie o wysoce zaawansowanych funkcjonalnościach, stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, umożliwi zwiększenie sprzedaży Wnioskodawcy i wzmocni pozycję konkurencyjną firmy.

Planowane efekty: wyprodukowanie, wprowadzenie do produkcji i sprzedaży nowego typu donicy ogrodowej.

Wartość projektu: 1.498.000,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 873.300,00 zł

Beneficjent: N-DESIGNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Beneficjent: N-DESIGNS Sp. z o.o.

Nazwa projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów dla branży ogrodniczej.

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów dla branży ogrodniczej, które podniosą konkurencyjność i innowacyjność zarówno Beneficjenta jak i szeroko pojętej branży ogrodniczej.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie wdrożenie innowacyjnych produktów dla branży ogrodniczej, co podniesienie innowacyjność i konkurencyjność Beneficjenta.

Okres realizacji:
2019-12-01 - 2020-06-30

Wartość projektu: 1 459 699,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 574 679,92 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

"N-DESIGNS" SPÓŁKA Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie konkurencyjnosci firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów dla sektora ogrodniczego”.

Celem projektu jest: realizacja inwestycji początkowej polegającej na wdrożeniu do procesu wytwarzania stacji perforującej i wprowadzeniu na jej podstawie na rynek innowacji produktowej w postaci niestosowanej dotychczas donicy perforowanej.

Wartość projektu: 234 516,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 105 532,20 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma "N-DESIGNS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na podstawie umowy zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, pt. ”Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów dla sektora ogrodniczego„.


Opis i cel projektu:
Przedmiotem projektu jest inwestycja początkowa, polegająca na wdrożeniu do procesu wytwarzania stacji perforującej i wprowadzeniu na jej podstawie na rynek innowacji produktowej w postaci niestosowanej dotychczas donicy perforowanej. Realizacja projektu pozwoli na rozwój rynku ogrodniczego oraz znacząco pobudzi dynamikę i poziom wykorzystania powierzchni szkółkarskich i ogrodniczych w Polsce.


Wartość dofinansowania: 105 532,20 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020