Aktualności

Data dodania: 18-04-2017

W związku z realizacją projektu pt.  "Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów dla sektora ogrodniczego" w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 firma N-Designs Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie:
-stacji perforującej
-kompresora śrubowego z osuszaczem oraz zestawem filtrów 
Specyfikacja techniczna zamówienia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

N-DESIGNS_170407_Zapytanie ofertowe_1-2017_ŁK _1_.pdf

N-DESIGNS_170407_Załącznik nr 1-Formularz ofertowy CZĘŚĆ I.pdf

N-DESIGNS_170407_Załącznik nr 2- Formularz ofertowy CZĘŚĆ II.pdf